Nie jesteś zalogowany!
Chcesz się zalogować lub zarejestrować?
A może zapomniałeś hasła?

15 czerwca 2024 - sobota
Imieniny Wita i Jolanty

Wyszukiwarka: zaawansowane

RSS newsyRSS teksty
Musisz się zalogować, by pisać na forum lub komentować teksty

Archiwum dźwiękowe

Kategoria: Oprogramowanie
System umożliwiający zarządzaniem archiwum dźwiękowym radia i udostępnianiem go poprzez www
Główna funkcjonalność to:

PROGRAM

- przechowywanie tekstów, dokumentów, dźwięków, grafiki i video lub ich połączeń
- dowolne definiowanie parametrów opisowych, również słowników zagnieżdżonych
- możliwość opisywania z ręki i zdefiniowanych słowników
- kilka dat dotyczącycj elementu (zdarzenie, wgranie, rejestracja, dodanie do bazy)
- edytor graficzny do definiowania znaczników na dźwiękach i opisu tych znaczników
- trzy definiowane jakości przechowywania materiału
- definiowanie masek pól widocznych na stronie www, wysyłanych z zamówionym dźwiękiem i możliwych do wyszukiwania
- dowolne wyszukiwanie materiałów, zapis na dysk w wysokiej jakości, odsłuchiwanie po zdefiniowanych znacznikach
- dowolnie definiowane ograniczenia funkcjonalności programu dla poszczególnych pracowników lub ich grup

Interface WWW

- prezentacja archiwum jako strony www z możliwością ustalenia widoczności pól opisowych każdego z elementów oraz definiowaną jakością materiałów (dźwiek o niskim bitrate, małe zdjęcia, video w małym oknie)
- zamawianie pełnych materiałów za pomocą strony internetowej przez zdefiniowanych użytkowników zewnętrznych
- wydzielenie strefy materiałów publicznych, dostępnych bez logowania


MENU POLA
W tym polu możesz dodawać i edytowac nowe pola opisujące dźwięki w bazie. Pole raz dodane do bazy nie jest możliwe do usunięcia, za to możliwe jest do edycji. UWAGA! zmiana niektórych parametrów pola, takich jak np. typ, prowadzi do usunięcia informacji o tym polu we wszystkich opisanych przy pomocy tego pola dźwiękach.
Pozostałe elementy można modyfikować dowolnie.

- nazwa pola - nazwa, pod którą pole będzie widczne dla użytkowników;

- typ pola - opisowe lub słownikowe. Typ opisowy umożliwia dodawania dowolnego tekstu opisującego dany dźwięk - w wynikach wyszukiwania będą pojawiały się wszystkie nagrania posiadające w opisie w danym polu tekst wprowadzony przez użytkownika. Typ słownikowy umożliwia definiowanie słownika przypisanego do pola - w wynikach wyszukiwania pojawią się te dźwięki, które będą opisane jedną z opcji przypisanego słownika.

- wysyłaj pole wraz zamówionym dźwiękiem - zaznaczenie przy tej opcji decyduje o tym, czy zawartość tego pola będzie wysyłana mailem użytkownikowi, który zamówi dźwięk opisany tym polem

- uwzględnij pole podczas wyszukiwania w programie - zaznaczenie tej opcji decyduje o tym, czy dane pole będzie uczestniczyło w czasie wyszukiwania nagrań przy pomocy programu Archiwum

- uwzględnij pole podczas wyszukiwania na www - zaznaczenie tej opcji decyduje o tym, czy dane pole będzie uczestniczyło w czasie wyszukiwania nagrań przy pomocy strony www

MENU SŁOWNIKI
- możliwa jest edycja nazwy słownika pod którą jest on widoczny z poziomu programu archiwum oraz strony www

- możliwa jest edycja nazw poszczególnych opcji słownika, jednak zmiany tej należy dokonywać wyjątkowo rozważnie, gdyż może to zmienić kontekst wyszukiwania

- dowolna modyfikacja opcji słownika (zmiana kolejności, usuwanie) możliwa jest jedynie w momencie dodawania nowego słownika. W momencie edycji słownika opcje te są niedostępne, gdyż ich modyfikacja doprowadziłaby do zdestabilizowania całej bazy

- dodawanie nowych opcji jest możliwe zawsze, pod warunkiem, że opcja o dodawanej nazwie nie istnieje jeszcze na liście opcji słownika

OBRAZKI
Program umożliwia przechowywanie w archiwum plików JPG (obrazów, zdjęć), które można dołączać do archiwizowanych plików dźwiękowych. Pliki można dodawać na etapie dodawania nowego dźwięku do archiwum – w prawym oknie. Możliwe jest dodanie większej ilości plików zdjęciowych na raz (multiselekcja). Na tym etapie możliwe jest także usuwanie obrazów – zanim zostaną dopisane do bazy, a także dodawanie podpisów do zdjęć. Ilość obrazów dodawanych do jednego pliku dźwiękowego nie jest ograniczona. Dostęp do obrazów jest także możliwy z poziomu okna Archiwum – po wyszukaniu konkretnego pliku za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik, który posiada prawo edycji wpisów w Archiwum może obrazy stowarzyszone z plikiem dźwiękowym usuwać, edytować podpisy, a także dodawać nowe. Z poziomy Archiwum możliwy jest także zapis wybranego obrazu na dysk lokalny – wystarczy kliknąć w wybrany obraz w oknie podglądu.
Program obsługuje wyłącznie format JPG.


MENU ARCHIWUM
1. W kolumnie filtr pokazują się pola zdefionwane jako pola biorące udział w wyszukiwaniu w programie Archiwum.
2. W wynikach wyszukiwania (kolumna środkowa) ukazują się pozycje spełniające warunki określone w polach słownikowych, oraz zawierające tekst wpisany w polach opisowych. Pozostawienie pola opisowego pustego powoduje dopasowanie pola bez względu na zawartość jego opisu w bazie.
3. Wyniki wyszukiwania można sortować wg daty dodania do archiwum, daty wgrania pliku na dysk (data ta możliwa jest do skorygowania w momencie dodawania pliku do archiwum) oraz nazwy, w kolejności rosnącej lub malejącej.
4. Kliknięcie w nazwę pliku na liście wyników powoduje odczytanie szczegółów pliku wraz z opisami z archiwum.
5. Możliwa jest dowolna modyfikacja opisu pliku.
6. Możliwa jest nieodwracalna operacja usunięcia pliku z archiwum.

UŻYTKOWNICY
Możliwe jest dodanie dowolnej ilości użytkowników systemu. Możliwa jest dowolna edycja ich uprawnień, imienia i nazwiska, loginu oraz hasła, a także usuwanie użytkowników, z kilkoma zastrzeżeniami:
1. Każdy login musi być unikalny.
2. Nie jest możliwe usunięcie użytkownika o loginie admin.
3. Nie jest możliwa zmiana loginu oraz imienia i nazwiska dla użytkownika admin.
4. Nie jest możliwe odebranie praw do administracji użytkownikami użytkownikowi o loginie admin.
5. Żaden inny użytkownik systemu nie może mieć loginu ani imienia i nazwiska admin.

KONFIGURACJA
1. Opcja "SciezkaArchiwum" w pliku archiwum.ini oznacza ścieżkę do lokalizacji w której będą przechowywane pliki archiwum. Ścieżka jest brana pod uwagę w momencie dodawania nowych plików do archiwum. Możliwa jest zmiana tej ścieżki w momencie urośnięcia rozmiaru katalogu z plikami archiwalnymi do zbyt dużych rozmiarów. UWAGA! Lokalizacja wskazywana przez parametr SciezkaArchiwum musi być dostępna zarówno dla programu archiwum, oraz serwera Apache obsługującego moduł www.

UWAGI DODATKOWE
1. Pliki w archiwum przechowywane są w dwóch jakościach: wysokiej i niskiej. Jakość wysoka to mp3 z bitrate 320 kbps, jakość niska to mp3 z bitrate 32 kbps. W przypadku dodawania do archiwum pliku o jakości niższej niż zdefiniowana jakość wysoka, plik do archiwum zostanie skopiowany bez zmian, w przypadku jakości wyższej, lub w przypadku pliku w formacie wav, plik zostanie przekodowany do jakości określonej jako wysoka. Pliki w jakości niskiej udostępniane są do odsłuchu w wynikach wyszukiwania na www.

wersja v1.1
1. Dodana funkcjonalność: data wydarzenia i opcjonalnie godzina wydarzenia
2. Data wgrania pliku na dysk (data digitalizacji) jest odczytywana z pliku i nie może podlegać modyfikacji
3. Dwuklik na liście plików w oknie głównym wstawia dwuklikniety plik w pole opisywania
4. W oknie archiwum po wyszukaniu pliku możliwa opcja zapisania go na lokalny dysk twardy
5. W oknie przeglądania plików dołożona kolumna czas.
6. Możliwość definiowania parametrów kompresji używanych przy zapisywaniu plików do archiwum (w pliku ini): LowBitrate i HighBitrate. Dopuszczalne wartości dla HighBitrate: 256 i 320, dopuszczalne wartości dla LowBitrate: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96 i 112.
7. Wprowadzona obsługa dekompresji plików mp2.
8. W oknie przeglądania archiwum w zakładce Filtr w polach słownikowych dodana opcja "wszystkie".
9. W oknie przeglądania archiwum w zakładce Filtr dodane pola zawężające poszukiwania do plików dodanych w definiowalnych zakresach dat: dodania do Archiwum, digitalizacji i wydarzenia. Każdy z filtrów można wyłączyć - wtedy brane są pod uwagę wszystkie pliki.
10. Dodana możliwość przypisywania do dźwieków obrazków. Do każdego dźwięku można przypisać dowolną ilość obrazków. Obrazek może mieć także podpis. Program obsługuje wyłącznie obrazki typu jpg, przechowuje w archiwum obrazki w oryginalnych rozmiarach i jakości, wyświetla w podglądzie obrazki zmniejszone. W momencie dodawania obrazków w oknie wyboru obrazków można zaznaczyć klika obrazów - zostaną dodane za jednym razem wszystkie zaznaczone.
11. W oknie przeglądania archiwum pokazują się obrazki stowarzyszone z wybranym dźwiękiem. Obrazki można zapisywac na dysk lokalny, kasować, edytować podpisy, a także dodawać nowe.
Grzegorz Mochtak, 2010-06-24 15:06
10952
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz
autor
treść komentarza
ile to jest 4 dodać 2?

Aktualności:

Newsroom - wersja 2.62
Nowa wersja, a w niej: więcej

Newsroom - wersja 2.59
Nowa wersja newsroomu, a w niej: więcej

Najnowsze teksty:

Newsroom - wersja specjalna
W dniu dzisiejszym rozpoczynają się testy nowej wersji newsroomu z dodatkową, centralna bazą newsów. więcej

Łączenie listy reklamowej z główną
Program pozwalający połączyć w prawidłowy sposób dowolną playlistę mix z dowolną playlistą reklamową. więcej

Pobieranie automatyczne serwisów EUROZETU
Program do pobierania serwisów Eurozetu więcej

Wspieramy stacje radiowe!
Potrzebujesz więcej informacji? Szukasz rozwiązań informatycznych i technicznych dla swojej stacji radiowej albo internetowej? Chętnie pomożemy! - mochtak.pl.